Készüljünk együtt az iskolai sikerekre!

Az óvoda utolsó évében komplex fejlesztéssel készülünk az iskolára. Ahhoz, hogy egy gyermek sikeresen megtanuljon írni, olvasni, számolni, valamint könnyen megértse és megjegyezze az elhangzott információkat, bizonyos érettség szükséges, ezért a gyermekek képességeit felmérve egyénre szabottan állítom össze a fejlesztést. A jobb haladás érdekében a foglalkozások egyénileg vagy kiscsoportos (2-3 gyermek) formában zajlanak.

Olyan tudást kapnak a gyerekek, mely segítségével sikeresen vehetik az iskolai akadályokat.

A foglalkozások tematikája

A tematikusan felépített foglalkozások során az olvasást, írást megalapozó egyes részképességek fejlesztése történik. Fejlesztendő területek többek között: az általános tájékozottság, az anyanyelvi készség, a beszédhangok kiejtése, a mondatalkotás, a szókincs bővítése, hogy szépen és választékosan fejezze ki magát a gyermek.

A foglalkozások része a mozgáskoordináció fejlesztése is, a nagymozgáson keresztül haladunk a finomabb mozgások felé, beleértve az egyensúlygyakorlatokat, keresztezett mozgásokat is, mely nagyon jó, kiegyensúlyozó hatással van az idegrendszerre, összehangolja az agyféltekék munkáját és segíti a koncentrálást. Végzünk finommotorikát, szem-kéz koordinációt ügyesítő feladatokat is, gyakoroljuk a helyes ceruzafogást, az írásmozgást. Ezen területek, valamint a következőkben felsoroltak szükségesek a tanulásban való jó élményekhez, ahhoz, hogy örömmel teli legyen az iskolai időszak.

A beszédészlelés, beszédértés fejlesztése, a figyelem, koncentráció, emlékezet, gondolkodási funkciók, valamint, hogy jól tájékozódjon saját testén, térben és időben, illetve vizuális és auditív differenciáló képesség, észlelés, figyelem, szerialitás fejlesztése, mely mind hozzásegíti a gyermeket ahhoz, hogy könnyedén és sikeresen teljesítse az iskolai követelményeket.