Ügyes Pöttöm napok

ovisoknak és kisiskolásoknak

Idén már kutyás terápiás foglalkozások is lesznek a pöttöm napon!
A táborokban jól bevált program ezeken a napokon folytatódik. A Pöttöm nap minden gyermek számára hasznos időtöltés. Kis létszámú csoportban (4 gyermek), egyéni figyelemmel. Komplex program, mely hozzájárul a gyermek testi, lelki fejlődéséhez, valamint az iskolai sikerekhez.

Havonta egy vagy két alkalommal töltünk együtt egy napot 10-17 óráig, vagy egy délutánt. A friss információk, és az aktuális tematika a Facebook eseménynél könnyen követhetőek, de a dátumok felkerülnek ide, a honlapra is.

Napi program:

 • nyitókör
 • gyerekjóga foglalkozás
 • tízórai friss gyümölcsökkel
 • 'Ügyes Pöttöm képző’ komplex fejlesztő foglalkozás
 • ebéd
 • lazító hatású, kreativitást és önbizalmat, önismeretet támogató fejlesztő mese
 • csendes pihenő igény szerint
 • szabadtéri fejlesztő játékok, gyerekjóga foglalkozás
 • mese feldolgozása anyanyelvi fejlesztéssel
 • kreatív foglalkozás a napi témához kapcsolódva
 • uzsonna
 • zárókör

Az Ügyes Pöttöm fejlesztő foglalkozások főbb területei:

 • általános tájékozottság, szókincs bővítése
 • szóbeli kifejezőkészség
 • igény esetén artikulációs mozgásügyesítés
 • figyelmi, emlékezeti, gondolkodási funkciók
 • vizuális és auditív differenciáló képesség, észlelés, szerialitás
 • beszédészlelés, beszédértés
 • tájékozódás saját testen, térben és időben
 • mozgáskoordináció, finom mozgások
 • kreativitás
 • önbizalom, magabiztosság erősítése, esetleges szorongások oldása