Ügyesedjünk együtt!

  • általános tájékozottság
  • beszédindulás
  • szóbeli kifejezőkészség
  • szókincs
  • figyelmi, emlékezeti, gondolkodási funkciók
  • vizuális és auditív differenciáló képesség, észlelés, szerialitás
  • beszédészlelés, beszédértés
  • tájékozódás saját testen, térben és időben
  • mozgáskoordináció, finommotorika
  • ha szükséges, az önbizalom, magabiztosság erősítése, szorongások oldása
 

Egyénre szabott fejlesztés az óvodás gyermekeknél bármely életkorban, az elmaradást mutató területeken.